ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
http://eregist.acttm.ac.th/mis/
https://goo.gl/forms/P17j4kkSdkMsewek2
https://goo.gl/forms/4FYvzwLIl9W4CUp33ระบบสารสนเทศ สบช.

ระบบสารสนเทศ(สบช.)
http://administer.pi.ac.th/mispbri/info/infosys.php
https://administer.pi.ac.th/openpi/
http://pimtis.pi.ac.th/
http://e-learning.pi.ac.th/

เว็บเพจหลักการทำหนังสือราชการhttps://sites.google.com/bnc.ac.th/sfs-fin/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

เว็บไซต์สนับสนุน

http://www.pi.ac.th/

http://admission.pi.in.th/admission

http://www.dtam.moph.go.th/

http://www.abhaiherb.com/

http://thaimed.buu.ac.th/

http://plag.grad.chula.ac.th/
                         

วิทยาลัยในสังกัด

สถิติผู้เยี่ยมชม


semenaxcaps.com

https://drive.google.com/file/d/13WOOdtyPVsoxn-OauWWpSgUj87k8z8Sh/view?usp=sharing

Presentation VDO Abhaibhubejhr College of Traditional Medicine Prachinburi


ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการฯ

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐


พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ข่าวสารวิทยาลัย

  • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ๒๕๖๒คลิกดูเอกสาร ที่นี่
    ส่ง 28 ต.ค. 2562 21:48 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
  • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒คลิกที่นี่
    ส่ง 20 ต.ค. 2562 19:47 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
  • รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒คลิกที่นี่
    ส่ง 20 ต.ค. 2562 19:48 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 100 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข่าวนักศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ผู้อำนวยการ


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


สายตรงผู้อำนวยการ

ข่าวสารวิทยาลัย

http://www.acttm.ac.th/news
http://www.acttm.ac.th/news-acttm
http://www.acttm.ac.th/procurement
http://www.acttm.ac.th/student-news
http://www.acttm.ac.th/download
https://sites.google.com/a/acttm.ac.th/klum-ngan-thekhnoloyi-sarsnthes-laea-suxsar/acttm/GF
https://sites.google.com/a/acttm.ac.th/klum-ngan-thekhnoloyi-sarsnthes-laea-suxsar/acttm
https://sites.google.com/a/acttm.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-nwatkrrm/prakas/doc_download