ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

ระบบสารสนเพื่อการบริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบสารสนเทศ สบช.

http://administer.pi.ac.th/mispbri/info/infosys.php
http://administer.pi.ac.th/openpi/index.php/gear
http://pimtis.pi.ac.th/
http://pi-dc.pi.ac.th/app/#/pages/login
http://e-learning.pi.ac.th/

เว็บไซต์สนับสนุน

http://www.pi.ac.th/

http://admission.pi.in.th/admission

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557

http://www.dtam.moph.go.th/

http://www.abhaiherb.com/

http://thaimed.buu.ac.th/
                         

วิทยาลัยในสังกัด


สถิติผู้เยี่ยมชม


semenaxcaps.com

ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการฯ

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐


พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ข่าวสารวิทยาลัย

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑รายละเอียดคลิก ที่นี่
  ส่ง 10 ก.ค. 2561 23:40 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑รายละเอียดคลิก ที่นี่
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 03:09 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑รายละเอียดคลิก ที่นี่
  ส่ง 20 พ.ค. 2561 22:00 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานอำนวยการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 20:12 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ"                   ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓  มิ.ย. ๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2561 23:46 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานสุขภาพที่ ๖                   เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิ.ย. ๖๑  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และบุคลากร ต้อนรับคณะผ ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2561 21:46 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข่าวนักศึกษา

 • กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐    ด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ให้กับนิสิตชั้นปีท ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2561 01:35 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐ ประกาศสอบกลางภาคเรียนที่ ๒  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐กำหนดการคลิก ที่นี่
  ส่ง 12 ก.พ. 2561 01:23 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐รายละเอียด คลิกที่นี่
  ส่ง 31 ม.ค. 2561 18:47 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ผู้อำนวยการ


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


สายตรงผู้อำนวยการ


ปฏิทิน