ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

ระบบสารสนเพื่อการบริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
https://goo.gl/forms/P17j4kkSdkMsewek2
https://goo.gl/forms/4FYvzwLIl9W4CUp33ระบบสารสนเทศ สบช.

http://administer.pi.ac.th/mispbri/info/infosys.php
http://administer.pi.ac.th/openpi/index.php/gear
http://pimtis.pi.ac.th/
http://pi-dc.pi.ac.th/app/#/pages/login
http://e-learning.pi.ac.th/

เว็บเพจหลักการทำหนังสือราชการเว็บไซต์สนับสนุน

http://www.pi.ac.th/

http://admission.pi.in.th/admission

http://www.dtam.moph.go.th/

http://www.abhaiherb.com/

http://thaimed.buu.ac.th/
                         

วิทยาลัยในสังกัด

สถิติผู้เยี่ยมชม


semenaxcaps.com

ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการฯ

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐


พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ข่าวสารวิทยาลัย

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒คลิกที่นี่
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 20:04 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒คลิกที่นี่
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 19:58 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒คลิกที่นี่ 
  ส่ง 14 พ.ค. 2562 00:20 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 90 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ                    โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)  กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 02:41 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • เข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ประจำปี๖๒                                          เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๒ นายศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพ ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2562 23:17 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                        เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนการสอนร่วมสหว ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2562 23:10 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 62 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข่าวนักศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ผู้อำนวยการ


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


สายตรงผู้อำนวยการ

ข่าวสารวิทยาลัย

http://www.acttm.ac.th/news
http://www.acttm.ac.th/news-acttm
http://www.acttm.ac.th/procurement
http://www.acttm.ac.th/student-news
http://www.acttm.ac.th/download
https://sites.google.com/a/acttm.ac.th/klum-ngan-thekhnoloyi-sarsnthes-laea-suxsar/acttm/GF
https://sites.google.com/a/acttm.ac.th/klum-ngan-thekhnoloyi-sarsnthes-laea-suxsar/acttm
https://sites.google.com/a/acttm.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-nwatkrrm/prakas/doc_download