ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

http://118.174.38.154/manage/

http://118.174.38.154/mistk/info/infosys.php

http://118.174.38.154/ULIB62015/

http://elearning.acttm.ac.th/ระบบสารสนเทศ สบช.

http://administer.pi.ac.th/mispbri/info/infosys.php

http://administer.pi.ac.th/openpi/index.php/gear

http://pimtis.pi.ac.th/

เว็บไซต์สนับสนุน

http://www.pi.ac.th/

http://admission.pi.in.th/admission

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557

http://www.dtam.moph.go.th/

http://www.abhaiherb.com/

http://thaimed.buu.ac.th/
                         

วิทยาลัยในสังกัดประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการฯ

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐


พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ข่าวสารวิทยาลัย

 • ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน เนื่องในวันสำคัญของชาติ ปงม.๖๑ ประกาศขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน เนื่องในวันสำคัญของชาติ ปงม.๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
  ส่ง โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
  ส่ง 7 ธ.ค. 2560 20:49 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพรบ. สบช.  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพรบ. สบช.คลิกที่นี่
  ส่ง 29 พ.ย. 2560 19:46 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยรายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่เอกสารประกวดราคา (e-bidding) คลิกที่นี่
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 00:40 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ขอเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาลัย ขอเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาลัย
  ส่ง 31 มี.ค. 2560 01:07 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร     เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐  ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดโครงการสนับสนุนปัจจ ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2560 00:45 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • พิธีเปิดโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร                       เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีกล่าวเปิดพิธี โครงการสนับสน ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2560 00:08 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมฯ วพบ.สระบุรี         วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะเดินทาง เข้าร่วมเป็นเก ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2560 21:03 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข่าวนักศึกษา

 • ประกาศสอบประมวลความรอบรู้ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ สอบประมวลความรอบรู้นิสิต ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 23:59 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ กำหนดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 19:20 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐ กำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 19:15 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗    แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗   เนื่องจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องนำข้อมูลไปลงในระบบเพื่อในการขอใช้งานอินเตอร์ภายในวิทยาลัย *กรุณาLogin ด้วย E-mail วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2560 20:19 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผู้อำนวยการ


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


http://118.174.38.154/manage/Addcomment.php
https://drive.google.com/file/d/0B6DhjeJ5OQwpUW5HWjY5Rkx4Y2s/view?usp=sharing
สถิติผู้เยี่ยมชม


semenaxcaps.com


ปฏิทิน