Gallery‎ > ‎

เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมฯ วพบ.สระบุรี

โพสต์29 พ.ย. 2560 21:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 21:03 ]
        วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะเดินทาง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมและแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมฯ อาคาร ๒ ชั้น ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผอ.วพบ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่