Gallery‎ > ‎

โครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทยสานสายใยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์10 เม.ย. 2561 22:47โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2561 22:50 ]
                   เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  งานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทยสานสายใยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   ณ บ้านแหลมหิน  ม.๑  ต.ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี  โดยมีผู้อำนวยการสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี  ประชาชน และผุ้ใหญ่หมู่บ้านแหลมหินเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตร อาหารแห้ง ดูแลตรวจสุขภาพสมาชิกภายใต้ครอบครัวเสมือน ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงไว้อันดีงาม และยังได้มีจิตใจในการให้บริการด้วยจิตอาสาปลูกฝังนักศึกษา บุคลากรให้เป็นคนดีในสังคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่