Gallery‎ > ‎

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง

โพสต์13 ก.ค. 2560 21:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 21:58 ]
         เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวเปิดโครงการฯ  พร้อมมีอาจารย์ และบุคลากร  ในการนี้มีผู้ปกครอง และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม เพื่อทราบประวัติของวิทยาลัย แนวทางการศึกษาที่วิทยาลัย และทราบเรื่องกฏระเบียบของทางวิทยาลัย

  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่