Gallery‎ > ‎

ศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสต์3 มิ.ย. 2562 23:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 23:10 ]
                                       เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อคณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะเดินทาง 

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่