Gallery‎ > ‎

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดปราจีนบุรี

โพสต์26 เม.ย. 2562 00:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 00:07 ]
                           นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล กล่าวต้อนรับ 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่