Gallery‎ > ‎

อบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน สสอ. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โพสต์5 มิ.ย. 2560 03:06โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2560 03:08 ]
    เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิด ณ ภูเขางาม พาโนรามา นครนายก โดยมีสาธารณสุขอำเภอจาก ๗ จังหวัด จำนวนผู้เข้าอบรม ๙๑ ท่าน และมีการจำลองฐานต่างๆในการทดสอบปฏิบัติ อีกทั้งมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับท่านที่ผ่านหลักสูตรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมคลิก ที่นี่
ภาพรับใบประกาศนียบัตร ที่นี่