Gallery‎ > ‎

โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

โพสต์5 มิ.ย. 2562 02:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2562 02:41 ]
                   โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)  กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่