Gallery‎ > ‎

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาโดยอาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

โพสต์31 ส.ค. 2563 03:41โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2563 03:42 ]
            วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  ขอขอบพระคุณ อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา  ที่มอบทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษา ณ ชั้น ๓ อาคารอนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียน 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่