Gallery‎ > ‎

ทำบุญโรงอเนกประสงค์ และปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

โพสต์6 ม.ค. 2563 23:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 23:36 ]
                          วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี พร้อมบุคลากร โดยมีการทำพิธีสงฆ์ และเลี้ยงเพลพระมีการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน เพื่อเป็นการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทำบุญให้โรงอเนกประสงค์หลังใหม่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้สะดวกขึ้น 

ภาพกิจกรรมเพิ่ม คลิกที่นี่