Gallery‎ > ‎

ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่๓/๒๕๖๑

โพสต์1 มี.ค. 2561 22:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 22:24 ]
                       วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่๓ โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการประชุมหารือชี้แนะแนวทางของวิทยาลัย ให้บรรลุตามจุดประสงค์ และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิทยาลัย

ภาพกิจกกรรมเพิ่มเติม ที่นี่