Gallery‎ > ‎

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์21 ส.ค. 2561 00:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2561 00:57 ]
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑  งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่