Gallery‎ > ‎

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายภาคกลาง ๑

โพสต์9 พ.ค. 2561 00:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 00:33 ]
                  เมื่อวันที่ ๑ - ๓ พ.ค. ๖๑ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายภาคกลาง ๑ จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เครือข่ายภาคกลาง ๑ ณ สนง.บริหารทรัพย์สินและกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง