Gallery‎ > ‎

กิจกรรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง

โพสต์28 ก.พ. 2561 01:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 01:11 ]
                      วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวปิดโครงการสันบสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร กิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง พร้อมคณาจารย์ บุคลากรณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และมีการถ่ายรูปภาพร่วมกัน เพื่อให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สามารถนำความรู้ที่เข้าร่วมอบรมนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกวิธีในการช่วยรักษาผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพ  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่