Gallery‎ > ‎

ตลาดเจ้าพระยา(ตลาดย้อนยุค) ชม ช้อป ชิม

โพสต์9 พ.ค. 2561 00:47โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 00:48 ]
                        วันศุกร์ที่ ๔ พ.ค. ๖๑  บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตลาดเจ้าพระยา(ตลาดย้อนยุค) ชม ช้อป ชิม โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ถึงหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี