Gallery‎ > ‎

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ

โพสต์12 ก.ค. 2561 20:11โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 20:12 ]
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานอำนวยการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี และมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการทำพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายมีการให้บริการคลินิกรักษาฟรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

ภาพกิจกรรมเพิ่ม คลิกที่นี่