Gallery‎ > ‎

กิจกรรมหมอไทยร่วมใจสุขภาพแข็งแรงและสานสัมพันธ์ IPE

โพสต์14 มี.ค. 2562 21:15โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 21:16 ]
              เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรมหมอไทยร่วมใจสุขภาพแข็งแรงและสานสัมพันธ์ IPE เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และสานสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กับทีมคณะสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาฯอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม ดูที่นี่