Gallery‎ > ‎

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร (กิจกรรมอบรมนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง)

โพสต์22 พ.ค. 2561 20:55โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 20:55 ]
โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร  
กิจกรรมอบรมนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง (เด็กกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ รู้คุณแผ่นดิน) 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ อาคารอเนกสัมพันธ์ ชั้นบน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่