Gallery‎ > ‎

ออกหน่วยชุมชน ผช.พท. ๔๓๐ชม.

โพสต์1 มี.ค. 2561 23:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 23:15 ]
          เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๗ ก.พ. ๖๑ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โครงการนวดไทย ๔๓๐ชม. ลงชุมชนออกหน่วยจิตอาสา  ณ ศาลากลางบ้านแหลมหิน ม.๑ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ให้บริการนวด อบประคบ นวดน้ำมัน ฟรีกับประชาชน ม.๑ บ้านแหลมหิน ในการรักษา เพื่อเป็นการทดสอบหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๔๓๐ ชม. มาแล้ว สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่