Gallery‎ > ‎

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์31 ก.ค. 2561 22:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 22:41 ]
                            เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวเปิดโครงการฯ  พร้อมมีอาจารย์ และบุคลากร ในการนี้มีผู้ปกครอง และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่๓  เพื่อทราบประวัติของวิทยาลัยฯ แนวทางการศึกษาที่วิทยาลัย และทราบเรื่องกฏระเบียบของทางวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่