Gallery‎ > ‎

ประชุมวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๐

โพสต์30 ต.ค. 2560 07:23โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 07:25 ]
     วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ประธานในที่ประชุม โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในครั้งนี้ มีวาระต่างๆในการประชุม อีกทั้งยังมีการแนะนำตัวบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี  เพื่อเป็นการปรึกษาหาลือ แนวทางของวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนพูดคุยในสายงานต่างๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่