Gallery‎ > ‎

วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔

โพสต์27 พ.ย. 2562 22:30โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 22:31 ]
      เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี  คณบดี การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี และมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

เครดิตรูปภาพ อ.ธีรเดช

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่