Gallery‎ > ‎

ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:50 ]
           เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี อาจารย์ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์ กล่าวต้อนรับ พาเข้าศึกษาดูงานในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแลกเปลี่ยนความระหว่างการแพทย์แผนจีนกับแผนไทย 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่