Gallery‎ > ‎

วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๒

โพสต์25 ก.ย. 2560 02:43โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 21:11 ]
  เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๑ ก.ย. ๖๐  งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี  คณบดี การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี และมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่