Gallery‎ > ‎

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องอายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:38โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:39 ]
        เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ก.ค. ๖๒ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"อายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)"  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและอายุรเวท ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จากศิษย์เก่าวิทยาลัย และบุคลากรที่สนใจ

ประมวลผลภาพกิจกรรม ที่นี่