Gallery‎ > ‎

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี๓ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:10 ]
    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่