Gallery‎ > ‎

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี

โพสต์20 ก.พ. 2563 19:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 19:24 ]
    เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อคณาจารย์ บุคลากร ต้อนรับคณะเดินทางศึกษาดูงานจาก กอรมน.(กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(ลานเสวนา) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี มาเยี่ยมชม คลินิก สวนสมุนไพร เป็นต้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรต่างๆ