Gallery‎ > ‎

ต้อนรับคณะหมอพื้นบ้าน ASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗

โพสต์17 พ.ค. 2560 03:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 18:46 ]
       วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐   คณะหมอพื้นบ้าน ASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗ หลังจากเสร็จการประชุม ASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มารับฟังบรรยายโดย ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รองผอ.ด้านวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังมีการนำแสดงการรักษาแบบแพทย์แผนไทย โดย อ.วิชกร วงษ์สุวรรณ  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการรักษา ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่