Gallery‎ > ‎

อบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

โพสต์16 ธ.ค. 2560 05:38โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2560 05:38 ]
    ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรหัวเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่