Gallery‎ > ‎

กิจกรรมหมอยาข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์18 ก.ค. 2560 21:28โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2560 21:29 ]
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากกร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าภายใต้ "หมอยาข้ามฟาก ๒๕๖๐" โดยครั้งนี้ได้มีจัดกิจกรรมการเดินป่าเป็นหลายเส้นทาง เพื่อทำให้เกิดการปลูกฝังการรักธรรมชาติ ความสามัคคี ร่วมใจกัน


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่