Gallery‎ > ‎

ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของสบช. กระทรวงสาธารณสุข

โพสต์12 ธ.ค. 2561 20:33โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 06:57 ]
     เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดประชุมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร ครูแนะแนว นักเรียน ในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวให้ทางโรงเรียนต่างๆทราบถึงวิทยาลัยในเครือข่าย ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้อาจารย์ได้แนะแนวทางนักเรียนที่จะจบชั้น ม.๖ ที่กำลังหาสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ได้ดี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่