Gallery‎ > ‎

วันไหว้ครูวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์15 ส.ค. 2562 01:29โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 01:29 ]
           วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  จัดพิธีวันไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยฯ

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่