Gallery‎ > ‎

พิธีเปิดโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร

โพสต์7 ธ.ค. 2560 00:07โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 00:08 ]
                      เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีกล่าวเปิดพิธี โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ภายใต้กิจกรรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ - ๒๘ ก.พ. ๖๑ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมในโครงการเป็นจำนวน  ๑๐๐คน  โดยเป็นการโครงการ
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเศร จังหวัดปราจีนบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รอ. จังหวัดปราจีนบุรี เพื่ออบรมให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ให้บริการในระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และการส่งเสริมสุขภาพได้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่