Gallery‎ > ‎

อบรมการดับเพลิงวิทยาลัยฯ

โพสต์5 ก.ย. 2560 03:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 03:02 ]
เมื่อวันจันทร์ที่๔ก.ย. ๒๕๖๐ งานอาคารสถานที่ จัดโครงการอบรมดับเพลิง ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี มีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วม โดยมี จนท.ดับเพลิงจาก อบต.บ้านพระ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เบื้องต้น พร้อมลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และสามารถรับมือได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่