Gallery‎ > ‎

กิจกรรมลอยกระทงร่วมใจแพทย์แผนไทย ครั้งที่๔

โพสต์5 พ.ย. 2560 20:43โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 20:43 ]
           เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนิสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมลอยกระทงร่วมใจแพทย์แผนไทย ครั้งที่๔ โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประธานกล่าวเปิดงานพิธีในครั้งนี้ ณ บ้านแหลมหิน  ม.๑ อ.ปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี  มีชาวบ้าน และคณจารย์ นิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ในกิจกรรมมีการแสดงหลากหลาย และมีการประกวดกระทง,ประกวดนางนพมาศ เพื่อให้ทราบถึงประเพณีวันลอยกระทงเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย และได้มีโอกาศร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชน สร้างความสุนกสนานให้กับชุมชน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่