Gallery

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

โพสต์27 ก.ค. 2560 21:36โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 21:59 ]

      วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐  ผอ. สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ พร้อมบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม และดำเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โพสต์27 ก.ค. 2560 19:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 19:10 ]

      เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ วัดสง่างาม จ.ปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

กิจกรรมหมอยาข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์18 ก.ค. 2560 21:28โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2560 21:29 ]

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากกร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าภายใต้ "หมอยาข้ามฟาก ๒๕๖๐" โดยครั้งนี้ได้มีจัดกิจกรรมการเดินป่าเป็นหลายเส้นทาง เพื่อทำให้เกิดการปลูกฝังการรักธรรมชาติ ความสามัคคี ร่วมใจกัน


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง

โพสต์13 ก.ค. 2560 21:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 21:58 ]

         เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวเปิดโครงการฯ  พร้อมมีอาจารย์ และบุคลากร  ในการนี้มีผู้ปกครอง และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม เพื่อทราบประวัติของวิทยาลัย แนวทางการศึกษาที่วิทยาลัย และทราบเรื่องกฏระเบียบของทางวิทยาลัย

  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่ 

โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่21

โพสต์6 มิ.ย. 2560 02:29โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 19:26 ]

     เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ บ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก โดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในเครือข่าย สวสท. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗ สถาบัน กิจกรรมที่จัดเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนำสาระ ทำให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สร้างภาวะความเป็นผู้นำให้เหมาะกับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

ภาพกิจกรรม ที่นี่

อบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน สสอ. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โพสต์5 มิ.ย. 2560 03:06โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2560 03:08 ]

    เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิด ณ ภูเขางาม พาโนรามา นครนายก โดยมีสาธารณสุขอำเภอจาก ๗ จังหวัด จำนวนผู้เข้าอบรม ๙๑ ท่าน และมีการจำลองฐานต่างๆในการทดสอบปฏิบัติ อีกทั้งมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับท่านที่ผ่านหลักสูตรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมคลิก ที่นี่
ภาพรับใบประกาศนียบัตร ที่นี่

ต้อนรับคณะหมอพื้นบ้าน ASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗

โพสต์17 พ.ค. 2560 03:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 18:46 ]

       วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐   คณะหมอพื้นบ้าน ASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗ หลังจากเสร็จการประชุม ASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มารับฟังบรรยายโดย ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รองผอ.ด้านวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังมีการนำแสดงการรักษาแบบแพทย์แผนไทย โดย อ.วิชกร วงษ์สุวรรณ  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการรักษา ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

งานแถลงข่าวASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗

โพสต์15 พ.ค. 2560 23:44โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 18:46 ]

         เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมรับฟังการแถลงข่าวงานมหกรรมสุขภาพอาเซียน ASEAN Health Wisdom Conference 2017 โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ณ ห้องประชุมพญายอ อาคารชั้น 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้เป็นเจ้าภาพร่วม ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และได้รับความร่วมมือจากหมอพื้นบ้าน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์พื้นบ้านของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยนอกจากการแลกเปลี่ยนการรักษา ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศแล้ว อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของอาเซียน ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมการกินอาหารเป็นยา นอกจากนี้ยังมีโซนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหมอพื้นบ้านอาเซียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

โพสต์8 พ.ค. 2560 23:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2560 23:51 ]

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สโมสรนิสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้โครงการมีกิจกกรมต่างๆ เช่น ถ่ายภาพรุ่นร่วมกับนิสิตที่จบการศึกษา กิจกรรมบายศรี ผูกข้อมืออวยพรให้นิสิต กิจกรรมอำลาลอดซุ้มส่งนิสิต ร่วมรับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของนิสิต เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่จบการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวสมัครงาน การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมจิตใต้สำนึกรักสถาบันการศึกษา    ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

พิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โพสต์24 เม.ย. 2560 20:25โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

    วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย
1-10 of 13