Gallery

พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ๒๕๖๒

โพสต์17 ต.ค. 2562 01:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 01:40 ]

            เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งตอนเช้า และวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

วันไหว้ครูวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์15 ส.ค. 2562 01:29โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 01:29 ]

           วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  จัดพิธีวันไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยฯ

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:50 ]

           เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี อาจารย์ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์ กล่าวต้อนรับ พาเข้าศึกษาดูงานในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแลกเปลี่ยนความระหว่างการแพทย์แผนจีนกับแผนไทย 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องอายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:38โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:39 ]

        เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ก.ค. ๖๒ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"อายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)"  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและอายุรเวท ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จากศิษย์เก่าวิทยาลัย และบุคลากรที่สนใจ

ประมวลผลภาพกิจกรรม ที่นี่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี๓ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:10 ]

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

โพสต์5 มิ.ย. 2562 02:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2562 02:41 ]

                   โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)  กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

เข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ประจำปี๖๒

โพสต์3 มิ.ย. 2562 23:16โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 23:17 ]

                                         เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๒ นายศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีใส่บาตร และลงนามถวายพระพร และช่วงเย็นเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรบำรุงจังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ 

ศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสต์3 มิ.ย. 2562 23:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 23:10 ]

                                       เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อคณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะเดินทาง 

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการโครงการของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง๑

โพสต์3 มิ.ย. 2562 22:51โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 22:52 ]

                              ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการโครงการของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค. ๖๒  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่๔ รหัสนักศึกษา๕๘ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์3 มิ.ย. 2562 21:33โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 21:33 ]

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้โครงการฯ มีกิจกกรมต่างๆ เช่น ถ่ายภาพรุ่นร่วมกับนิสิตที่จบการศึกษา กิจกรรมบายศรี ผูกข้อมืออวยพรให้นิสิต กิจกรรมอำลาลอดซุ้มส่งนิสิต ร่วมรับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของนิสิต เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่จบการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวสมัครงาน การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมจิตใต้สำนึกรักสถาบันการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

1-10 of 67