Gallery

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ร.๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

โพสต์13 ต.ค. 2563 20:51โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2563 20:51 ]

                  เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งตอนเช้า และวางพวงมาลา ช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียน ณ หอประชุมจังหวัดศาลากลางหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข เยี่ยมชมวิทยาลัย

โพสต์17 ก.ย. 2563 22:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 22:11 ]

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวกาญจนา บัวดอก และหัวหน้ากลุ่มบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข นายพินิต  ชินสร้อย  พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร เป็นตัวแทนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะนิสิตแพทย์เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทนประยุกต์และการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอน

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

โพสต์8 ก.ย. 2563 20:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2563 20:41 ]

       เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.  -  ๑ ก.ย. ๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยในสังกัดคณะสหเวชฯ ภายใต้สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีวิทยากรจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ความรู้ความเข้าใจ  เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตให้กับนักศึกษา ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่
                                                              ภาพกิจกรรมทั้งหมด  ที่นี่

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาโดยอาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

โพสต์31 ส.ค. 2563 03:41โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2563 03:42 ]

            วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  ขอขอบพระคุณ อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา  ที่มอบทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษา ณ ชั้น ๓ อาคารอนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียน 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

โพสต์28 ก.ค. 2563 20:23โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2563 20:24 ]

     วันอังคารที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแทพย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  และถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๖๓ โดยในพิธี มีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธี ดำเนินงาน ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางหลังใหม่ 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เตรียมผลิตเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายประชาชนที่ขาดแคลน

โพสต์9 เม.ย. 2563 01:11โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2563 01:11 ]

       เมื่อวันนี้ ๒ เม.ย.๖๓ ภายในโรงเรียนสายมิตรศึกษา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร ผู้จัดการโรงเรียนในเครือ สายมิตร และ ส.ส. ปราจีนบุรี เขต ๓ พรรคภูมิใจไทย ได้เตรียมจัดซื้อหาอุปกรณ์ป้องและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด๑๙ ได้เชิญ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ได้จัดสอนการทำเจลแอลกอฮอล์  อ่านเพิ่มเติมที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

ร่วมกิจกรรม สกสค. ห่วงใยสุขภาพครู

โพสต์9 เม.ย. 2563 00:53โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2563 00:54 ]

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และคณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม สกสค. ห่วงใยสุขภาพครู  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี  สอนการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี

โพสต์20 ก.พ. 2563 19:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 19:24 ]

    เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อคณาจารย์ บุคลากร ต้อนรับคณะเดินทางศึกษาดูงานจาก กอรมน.(กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(ลานเสวนา) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี มาเยี่ยมชม คลินิก สวนสมุนไพร เป็นต้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรต่างๆ

โรงเรียนบ้านแหลมหิน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สมุนไพร ว.อภัยภูเบศรฯ

โพสต์4 ก.พ. 2563 00:01โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 00:02 ]

           วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้อๆนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ คณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะกษาดูงานโรงเรียนบ้านแหลมหิน  เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น ให้กับนัเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓ จำนวนนักเรียน ๑๗๐ คน พร้อมคณะครู ๑๐ ท่าน ในการเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และศึกษาดุงาน พร้อมมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยมอบให้ความรู้ และจัดกิจกรรมแต่ละฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรต่างๆ และการใช้สมุนไพรไทยในการรักษา การเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วย

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โพสต์22 ม.ค. 2563 20:19โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 20:20 ]

              วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ภาพ จำนวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

1-10 of 82