Gallery

โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

โพสต์5 มิ.ย. 2562 02:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2562 02:41 ]

                   โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)  กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

เข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ประจำปี๖๒

โพสต์3 มิ.ย. 2562 23:16โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 23:17 ]

                                         เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๒ นายศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีใส่บาตร และลงนามถวายพระพร และช่วงเย็นเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรบำรุงจังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ 

ศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสต์3 มิ.ย. 2562 23:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 23:10 ]

                                       เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อคณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะเดินทาง 

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการโครงการของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง๑

โพสต์3 มิ.ย. 2562 22:51โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 22:52 ]

                              ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการโครงการของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค. ๖๒  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่๔ รหัสนักศึกษา๕๘ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์3 มิ.ย. 2562 21:33โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 21:33 ]

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้โครงการฯ มีกิจกกรมต่างๆ เช่น ถ่ายภาพรุ่นร่วมกับนิสิตที่จบการศึกษา กิจกรรมบายศรี ผูกข้อมืออวยพรให้นิสิต กิจกรรมอำลาลอดซุ้มส่งนิสิต ร่วมรับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของนิสิต เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่จบการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวสมัครงาน การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมจิตใต้สำนึกรักสถาบันการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดปราจีนบุรี

โพสต์26 เม.ย. 2562 00:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 00:07 ]

                           นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล กล่าวต้อนรับ 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

กิจกรรมหมอไทยร่วมใจสุขภาพแข็งแรงและสานสัมพันธ์ IPE

โพสต์14 มี.ค. 2562 21:15โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 21:16 ]

              เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรมหมอไทยร่วมใจสุขภาพแข็งแรงและสานสัมพันธ์ IPE เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และสานสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กับทีมคณะสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาฯอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม ดูที่นี่

ร่วมประทานอาหารกลางเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

โพสต์30 ม.ค. 2562 00:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 00:35 ]

                           วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน บาหลี โดยในงานมีการแสดง รำพื้นบ้านจากนักศึกษาบาหลี และรับของที่ระลึกจากทางผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อเป็นการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ระหว่างกัน


ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี๒๕๖๒

โพสต์30 ม.ค. 2562 00:12โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 00:12 ]

                                       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของสบช. กระทรวงสาธารณสุข

โพสต์12 ธ.ค. 2561 20:33โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 06:57 ]

     เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดประชุมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร ครูแนะแนว นักเรียน ในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวให้ทางโรงเรียนต่างๆทราบถึงวิทยาลัยในเครือข่าย ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้อาจารย์ได้แนะแนวทางนักเรียนที่จะจบชั้น ม.๖ ที่กำลังหาสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ได้ดี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

1-10 of 62