Gallery

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ

โพสต์12 ก.ค. 2561 20:11โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 20:12 ]

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานอำนวยการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี และมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการทำพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายมีการให้บริการคลินิกรักษาฟรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

ภาพกิจกรรมเพิ่ม คลิกที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ"

โพสต์27 มิ.ย. 2561 23:44โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 23:46 ]

                  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓  มิ.ย. ๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวทางการรักษากระดูก และข้อ ให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานสุขภาพที่ ๖

โพสต์10 มิ.ย. 2561 21:45โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2561 21:46 ]

                  เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิ.ย. ๖๑  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และบุคลากร ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานสุขภาพที่ ๖ โดยมี นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขต ๖ พร้อมด้วยคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมสิ่งปลูกก่อสร้าง และคลินิกวิทยาลัย พร้อมชมภาพรวมของวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร (กิจกรรมอบรมนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง)

โพสต์22 พ.ค. 2561 20:55โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 20:55 ]

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร  
กิจกรรมอบรมนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง (เด็กกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ รู้คุณแผ่นดิน) 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ อาคารอเนกสัมพันธ์ ชั้นบน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ปัจฉิมนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์21 พ.ค. 2561 23:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 23:52 ]

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สโมสรนิสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้จัดโครง การปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้โครงการฯ มีกิจกกรมต่างๆ เช่น ถ่ายภาพรุ่นร่วมกับนิสิตที่จบการศึกษา กิจกรรมบายศรี ผูกข้อมืออวยพรให้นิสิต กิจกรรมอำลาลอดซุ้มส่งนิสิต ร่วมรับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของนิสิต เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่จบการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวสมัครงาน การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมจิตใต้สำนึกรักสถาบันการศึกษา
                                                          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ตลาดเจ้าพระยา(ตลาดย้อนยุค) ชม ช้อป ชิม

โพสต์9 พ.ค. 2561 00:47โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 00:48 ]

                        วันศุกร์ที่ ๔ พ.ค. ๖๑  บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตลาดเจ้าพระยา(ตลาดย้อนยุค) ชม ช้อป ชิม โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ถึงหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายภาคกลาง ๑

โพสต์9 พ.ค. 2561 00:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 00:33 ]

                  เมื่อวันที่ ๑ - ๓ พ.ค. ๖๑ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายภาคกลาง ๑ จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เครือข่ายภาคกลาง ๑ ณ สนง.บริหารทรัพย์สินและกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

โครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทยสานสายใยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์10 เม.ย. 2561 22:47โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2561 22:50 ]

                   เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  งานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทยสานสายใยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   ณ บ้านแหลมหิน  ม.๑  ต.ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี  โดยมีผู้อำนวยการสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี  ประชาชน และผุ้ใหญ่หมู่บ้านแหลมหินเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตร อาหารแห้ง ดูแลตรวจสุขภาพสมาชิกภายใต้ครอบครัวเสมือน ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงไว้อันดีงาม และยังได้มีจิตใจในการให้บริการด้วยจิตอาสาปลูกฝังนักศึกษา บุคลากรให้เป็นคนดีในสังคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ออกหน่วยชุมชน ผช.พท. ๔๓๐ชม.

โพสต์1 มี.ค. 2561 23:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 23:15 ]

          เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๗ ก.พ. ๖๑ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โครงการนวดไทย ๔๓๐ชม. ลงชุมชนออกหน่วยจิตอาสา  ณ ศาลากลางบ้านแหลมหิน ม.๑ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ให้บริการนวด อบประคบ นวดน้ำมัน ฟรีกับประชาชน ม.๑ บ้านแหลมหิน ในการรักษา เพื่อเป็นการทดสอบหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๔๓๐ ชม. มาแล้ว สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่๓/๒๕๖๑

โพสต์1 มี.ค. 2561 22:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 22:24 ]

                       วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่๓ โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการประชุมหารือชี้แนะแนวทางของวิทยาลัย ให้บรรลุตามจุดประสงค์ และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิทยาลัย

ภาพกิจกกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

1-10 of 43