Gallery

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร (กิจกรรมอบรมนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง)

โพสต์22 พ.ค. 2561 20:55โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 20:55 ]

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร  
กิจกรรมอบรมนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง (เด็กกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ รู้คุณแผ่นดิน) 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ อาคารอเนกสัมพันธ์ ชั้นบน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ปัจฉิมนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์21 พ.ค. 2561 23:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 23:52 ]

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สโมสรนิสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้จัดโครง การปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้โครงการฯ มีกิจกกรมต่างๆ เช่น ถ่ายภาพรุ่นร่วมกับนิสิตที่จบการศึกษา กิจกรรมบายศรี ผูกข้อมืออวยพรให้นิสิต กิจกรรมอำลาลอดซุ้มส่งนิสิต ร่วมรับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของนิสิต เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่จบการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวสมัครงาน การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมจิตใต้สำนึกรักสถาบันการศึกษา
                                                          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ตลาดเจ้าพระยา(ตลาดย้อนยุค) ชม ช้อป ชิม

โพสต์9 พ.ค. 2561 00:47โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 00:48 ]

                        วันศุกร์ที่ ๔ พ.ค. ๖๑  บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตลาดเจ้าพระยา(ตลาดย้อนยุค) ชม ช้อป ชิม โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ถึงหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายภาคกลาง ๑

โพสต์9 พ.ค. 2561 00:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 00:33 ]

                  เมื่อวันที่ ๑ - ๓ พ.ค. ๖๑ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายภาคกลาง ๑ จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เครือข่ายภาคกลาง ๑ ณ สนง.บริหารทรัพย์สินและกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

โครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทยสานสายใยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์10 เม.ย. 2561 22:47โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2561 22:50 ]

                   เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  งานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทยสานสายใยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   ณ บ้านแหลมหิน  ม.๑  ต.ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี  โดยมีผู้อำนวยการสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี  ประชาชน และผุ้ใหญ่หมู่บ้านแหลมหินเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตร อาหารแห้ง ดูแลตรวจสุขภาพสมาชิกภายใต้ครอบครัวเสมือน ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงไว้อันดีงาม และยังได้มีจิตใจในการให้บริการด้วยจิตอาสาปลูกฝังนักศึกษา บุคลากรให้เป็นคนดีในสังคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ออกหน่วยชุมชน ผช.พท. ๔๓๐ชม.

โพสต์1 มี.ค. 2561 23:14โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 23:15 ]

          เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๗ ก.พ. ๖๑ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โครงการนวดไทย ๔๓๐ชม. ลงชุมชนออกหน่วยจิตอาสา  ณ ศาลากลางบ้านแหลมหิน ม.๑ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ให้บริการนวด อบประคบ นวดน้ำมัน ฟรีกับประชาชน ม.๑ บ้านแหลมหิน ในการรักษา เพื่อเป็นการทดสอบหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๔๓๐ ชม. มาแล้ว สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่๓/๒๕๖๑

โพสต์1 มี.ค. 2561 22:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 22:24 ]

                       วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่๓ โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการประชุมหารือชี้แนะแนวทางของวิทยาลัย ให้บรรลุตามจุดประสงค์ และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิทยาลัย

ภาพกิจกกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

กิจกรรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง

โพสต์28 ก.พ. 2561 01:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 01:11 ]

                      วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวปิดโครงการสันบสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร กิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง พร้อมคณาจารย์ บุคลากรณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และมีการถ่ายรูปภาพร่วมกัน เพื่อให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สามารถนำความรู้ที่เข้าร่วมอบรมนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกวิธีในการช่วยรักษาผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพ  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

มหานครแห่งไหมเกมส์ SMART BRAIN & HEALTH ครั้งที่๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์19 ม.ค. 2561 01:58โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 01:59 ]

      เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ ม.ค. ๖๑ กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม "มหานครแห่งไหมเกมส์ SMART BRAIN & HEALTH ครั้งที๕ " ประจำปี๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น โดยมีวิทยาลัยสถาบันในเครือข่ายเข้าร่วมด้วยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาค แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยเครือข่าย สวสท. 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

อบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

โพสต์16 ธ.ค. 2560 05:38โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2560 05:38 ]

    ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรหัวเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

1-10 of 40