Gallery

ทำบุญโรงอเนกประสงค์ และปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

โพสต์6 ม.ค. 2563 23:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 23:36 ]

                          วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี พร้อมบุคลากร โดยมีการทำพิธีสงฆ์ และเลี้ยงเพลพระมีการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน เพื่อเป็นการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทำบุญให้โรงอเนกประสงค์หลังใหม่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้สะดวกขึ้น 

ภาพกิจกรรมเพิ่ม คลิกที่นี่

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพิธีประทานทุนบำรุงประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์27 พ.ย. 2562 23:10โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 23:11 ]

       เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เป็นปี ๙๔ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในการประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงดำเนินมานับแต่ยังทรงพระชนม์ จำนวน ๑๓ องค์กร ซึ่งมีทั้งองค์กรด้านการศึกษา การศาสนา และการสาธารณสุข

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี๒๕๖๒

โพสต์27 พ.ย. 2562 23:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 23:03 ]

   เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรม ที่นี่

พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๒

โพสต์27 พ.ย. 2562 22:41โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 22:42 ]

               เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  หน้าศูนย์ราชการหลังใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมอีกด้วย ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาส โดยมิได้เกิดเหตุร้ายเหมือนเช่นนานาประเทศ ทำให้ เราเป็นไทอยู่จนทุกวันนี้ และทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศสยามให้มี

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่
เครดิตรูปภาพ คุณพัชราภรณ์

วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔

โพสต์27 พ.ย. 2562 22:30โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 22:31 ]

      เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี  คณบดี การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี และมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

เครดิตรูปภาพ อ.ธีรเดช

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ๒๕๖๒

โพสต์17 ต.ค. 2562 01:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 01:40 ]

            เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งตอนเช้า และวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

วันไหว้ครูวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์15 ส.ค. 2562 01:29โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 01:29 ]

           วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  จัดพิธีวันไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยฯ

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:50โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:50 ]

           เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี อาจารย์ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์ กล่าวต้อนรับ พาเข้าศึกษาดูงานในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแลกเปลี่ยนความระหว่างการแพทย์แผนจีนกับแผนไทย 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องอายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:38โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:39 ]

        เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ก.ค. ๖๒ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"อายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)"  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและอายุรเวท ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จากศิษย์เก่าวิทยาลัย และบุคลากรที่สนใจ

ประมวลผลภาพกิจกรรม ที่นี่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี๓ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:10 ]

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

1-10 of 72