Gallery

ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของสบช. กระทรวงสาธารณสุข

โพสต์12 ธ.ค. 2561 20:33โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 06:57 ]

     เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดประชุมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร ครูแนะแนว นักเรียน ในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวให้ทางโรงเรียนต่างๆทราบถึงวิทยาลัยในเครือข่าย ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้อาจารย์ได้แนะแนวทางนักเรียนที่จะจบชั้น ม.๖ ที่กำลังหาสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ได้ดี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๑

โพสต์22 ต.ค. 2561 20:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2561 20:01 ]

                             วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  หน้าศูนย์ราชการหลังใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมอีกด้วย ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาส โดยมิได้เกิดเหตุร้ายเหมือนเช่นนานาประเทศ ทำให้ เราเป็นไทอยู่จนทุกวันนี้ และทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศสยามให้มีกระทรวงต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ รัชกาลที่๙

โพสต์18 ต.ค. 2561 02:13โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2561 02:14 ]

                  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวางพวงมาลา ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงหาที่สุดมิได้

ประมาลภาพกิจกรรม ที่นี่

วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓

โพสต์12 ก.ย. 2561 00:24โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 00:25 ]

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ย. ๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำวิทยาลัยฯ โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี  คณบดีการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  ถึงชั้นปีที่ ๔   และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาเข้าร่วมในพิธี ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๔๓๐ ชม.

โพสต์6 ก.ย. 2561 01:32โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2561 02:26 ]

                 วันที่ ๖ ก.ย. ๖๑  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และกล่าวให้โอวาทผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๔๓๐ ชม. โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายนามผู้รับใบประกาศในครั้งนี้

ดาวน์โหลดภาพรับใบประกาศ ที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐

โพสต์5 ก.ย. 2561 02:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2561 02:09 ]

           วันอังคารที่ ๔ ก.ย. ๖๑ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐ มีคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมในการประเมินด้วย โดยมี ดร.ปัทมา ทองสม พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

วิทยุครอบครัวข่าว ๑๐๖ FM ทางช่อง ๓ กิจกรรม สมุนไพรไทยดังไกลไปทั่วโลก

โพสต์4 ก.ย. 2561 04:05โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 04:05 ]

                 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๖๑  วิทยุครอบครัวข่าว ๑๐๖ FM ทางช่อง ๓ จัดกิจกรรม สมุนไพรไทยดังไกลไปทั่วโลก ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ต้อนรับคณะวิทยุครอบครัวข่าว ๑๐๖ FM 
ทางช่อง ๓ พร้อมสอนทำยาสมุนไพรไทย และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้ความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการนำเสนอวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ด้านสมุนไพรอีกด้วย
ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในวิทยาลัย ปีงบประมาณ๒๕๖๑

โพสต์26 ส.ค. 2561 21:00โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2561 21:01 ]

                เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในวิทยาลัย ปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยมีนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ฟังบรรยาย พร้อมทั้งปฏิบัติขั้นตอนวิธีการดับเพลิง ในสถานการณ์จำลอง ณ วิทยาลัยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากอัคคีภัย และเพิ่มความรู้ให้นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย อีกด้วย

                                                         ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์21 ส.ค. 2561 00:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2561 00:57 ]

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑  งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์31 ก.ค. 2561 22:40โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 22:41 ]

                            เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวเปิดโครงการฯ  พร้อมมีอาจารย์ และบุคลากร ในการนี้มีผู้ปกครอง และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่๓  เพื่อทราบประวัติของวิทยาลัยฯ แนวทางการศึกษาที่วิทยาลัย และทราบเรื่องกฏระเบียบของทางวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่ 

1-10 of 53