Gallery

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เตรียมผลิตเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายประชาชนที่ขาดแคลน

โพสต์9 เม.ย. 2563 01:11โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2563 01:11 ]

       เมื่อวันนี้ ๒ เม.ย.๖๓ ภายในโรงเรียนสายมิตรศึกษา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร ผู้จัดการโรงเรียนในเครือ สายมิตร และ ส.ส. ปราจีนบุรี เขต ๓ พรรคภูมิใจไทย ได้เตรียมจัดซื้อหาอุปกรณ์ป้องและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด๑๙ ได้เชิญ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ได้จัดสอนการทำเจลแอลกอฮอล์  อ่านเพิ่มเติมที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

ร่วมกิจกรรม สกสค. ห่วงใยสุขภาพครู

โพสต์9 เม.ย. 2563 00:53โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2563 00:54 ]

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และคณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม สกสค. ห่วงใยสุขภาพครู  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี  สอนการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ 

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี

โพสต์20 ก.พ. 2563 19:22โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 19:24 ]

    เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อคณาจารย์ บุคลากร ต้อนรับคณะเดินทางศึกษาดูงานจาก กอรมน.(กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(ลานเสวนา) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี มาเยี่ยมชม คลินิก สวนสมุนไพร เป็นต้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรต่างๆ

โรงเรียนบ้านแหลมหิน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สมุนไพร ว.อภัยภูเบศรฯ

โพสต์4 ก.พ. 2563 00:01โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 00:02 ]

           วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้อๆนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ คณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะกษาดูงานโรงเรียนบ้านแหลมหิน  เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น ให้กับนัเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓ จำนวนนักเรียน ๑๗๐ คน พร้อมคณะครู ๑๐ ท่าน ในการเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และศึกษาดุงาน พร้อมมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยมอบให้ความรู้ และจัดกิจกรรมแต่ละฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรต่างๆ และการใช้สมุนไพรไทยในการรักษา การเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วย

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โพสต์22 ม.ค. 2563 20:19โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 20:20 ]

              วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ภาพ จำนวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

ทำบุญโรงอเนกประสงค์ และปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

โพสต์6 ม.ค. 2563 23:08โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 23:36 ]

                          วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี พร้อมบุคลากร โดยมีการทำพิธีสงฆ์ และเลี้ยงเพลพระมีการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน เพื่อเป็นการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทำบุญให้โรงอเนกประสงค์หลังใหม่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้สะดวกขึ้น 

ภาพกิจกรรมเพิ่ม คลิกที่นี่

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพิธีประทานทุนบำรุงประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์27 พ.ย. 2562 23:10โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 23:11 ]

       เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เป็นปี ๙๔ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในการประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงดำเนินมานับแต่ยังทรงพระชนม์ จำนวน ๑๓ องค์กร ซึ่งมีทั้งองค์กรด้านการศึกษา การศาสนา และการสาธารณสุข

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี๒๕๖๒

โพสต์27 พ.ย. 2562 23:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 23:03 ]

   เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรม ที่นี่

พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๒

โพสต์27 พ.ย. 2562 22:41โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 22:42 ]

               เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  หน้าศูนย์ราชการหลังใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมอีกด้วย ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาส โดยมิได้เกิดเหตุร้ายเหมือนเช่นนานาประเทศ ทำให้ เราเป็นไทอยู่จนทุกวันนี้ และทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศสยามให้มี

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่
เครดิตรูปภาพ คุณพัชราภรณ์

วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔

โพสต์27 พ.ย. 2562 22:30โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 22:31 ]

      เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี  คณบดี การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี และมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

เครดิตรูปภาพ อ.ธีรเดช

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่

1-10 of 77