Gallery

วันครบรอบธงชาติไทย ๑๐๐ปี

โพสต์27 ก.ย. 2560 23:37โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 23:38 ]

     เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย พร้อมร้องเพลงชาติไทย  โดยมีตัวแทนนักศึกษา เล่าประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย เนื่องในวันขึ้นพระราชทานธงชาติไทย
ครบ ๑๐๐ปี ในการนี้ ผอ.วิทยาลัยฯ และรอง ผอ.ด้านกิจการนักศึกษา ได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่๙ ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาเกิดความตระหนัก ในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลที่ดีในเมืองไทย และได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิต และอาจารย์ ในทุกๆเช้าวันพุธของสัปดาห์ด้วย 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๒

โพสต์25 ก.ย. 2560 02:43โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 21:11 ]

  เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๑ ก.ย. ๖๐  งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี  คณบดี การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี และมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ "เสน่ห์ไทย สมุนไพร ๔.๐"

โพสต์6 ก.ย. 2560 20:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2560 20:03 ]

    เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ส.ค. - วันอาทิตย์ที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔  "เสน่ห์ไทย สมุนไพร ๔.๐" ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีการตรวจ รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับมูลนิธิโรงพยสบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกิจกรรมตลาดความรู้ ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กว่า ๙ หลักสูตร โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตัวเอง ครอบครัว และต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ออกบูธแนะแนว ศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี

โพสต์6 ก.ย. 2560 01:23โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2560 01:26 ]

     วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๐ งานวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธแนะแนวศึกษาต่อระดับ ป.ตรี  ณ รร.ปราจีนราษฎรอํารุง จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้คำปรึกษาพร้อมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี

 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อบรมการดับเพลิงวิทยาลัยฯ

โพสต์5 ก.ย. 2560 03:02โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 03:02 ]

เมื่อวันจันทร์ที่๔ก.ย. ๒๕๖๐ งานอาคารสถานที่ จัดโครงการอบรมดับเพลิง ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี มีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วม โดยมี จนท.ดับเพลิงจาก อบต.บ้านพระ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เบื้องต้น พร้อมลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และสามารถรับมือได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

โพสต์27 ก.ค. 2560 21:36โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 21:59 ]

      วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐  ผอ. สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ พร้อมบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม และดำเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โพสต์27 ก.ค. 2560 19:09โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 19:10 ]

      เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ วัดสง่างาม จ.ปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

กิจกรรมหมอยาข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์18 ก.ค. 2560 21:28โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2560 21:29 ]

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากกร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าภายใต้ "หมอยาข้ามฟาก ๒๕๖๐" โดยครั้งนี้ได้มีจัดกิจกรรมการเดินป่าเป็นหลายเส้นทาง เพื่อทำให้เกิดการปลูกฝังการรักธรรมชาติ ความสามัคคี ร่วมใจกัน


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง

โพสต์13 ก.ค. 2560 21:56โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 21:58 ]

         เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวเปิดโครงการฯ  พร้อมมีอาจารย์ และบุคลากร  ในการนี้มีผู้ปกครอง และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม เพื่อทราบประวัติของวิทยาลัย แนวทางการศึกษาที่วิทยาลัย และทราบเรื่องกฏระเบียบของทางวิทยาลัย

  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่ 

โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่21

โพสต์6 มิ.ย. 2560 02:29โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 19:26 ]

     เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ บ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก โดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในเครือข่าย สวสท. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗ สถาบัน กิจกรรมที่จัดเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนำสาระ ทำให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สร้างภาวะความเป็นผู้นำให้เหมาะกับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

ภาพกิจกรรม ที่นี่

1-10 of 18