www.acttm.ac.th
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ตั้ง 225 ม.11 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
เบอร์โทรศัพท์ : 037-4544-70,471 
เบอร์โทรสาร : 037-4544-70,471  ต่อ 34 งานอำนวยการ , ต่อ 35 งานวิชาการ
ศูนย์ร้องเรียนวิทยาลัย E-mail: acttm.center@acttm.ac.th


https://www.facebook.com/acttm.ac.th/
Facebook Fan page วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร