www.acttm.ac.th
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ตั้ง 225 ม.11 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
เบอร์โทรศัพท์ : 037-4544-70,471 
เบอร์โทรสาร : 037-4544-70,471  ต่อ 34 งานอำนวยการ , ต่อ 35 งานวิชาการ
ศูนย์ร้องเรียนวิทยาลัย E-mail: acttm.center@acttm.ac.th


https://www.facebook.com/acttm.ac.th/
Facebook Fan page วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
  แผนผังวิทยาลัยฯ1. อาคารเรียน 3ชั้น และคลินิก            แพทย์แผนไทยประยุกต์7. บ้านพักนักศึกษา
13. ป้อมยาม
2. หอพักนักศึกษา
8. สวนสมุนไพร
14. บ้านน็อคดาวน์บุคลากร
3. อาคารอเนกประสงค์9. โรงจอดรถ
15. บ้านน็อคดาวน์นักศึกษา
4. บ้านพักผู้อำนวยการวิทยาลัย
10. ศาลา
16. ร้านยาวิทยาลัย
5. โรงครัว
11. ลานพระพูทธรูป17. โรงผลิตยา
6. บ้านพักบุคลากร
12. ป้ายวิทยาลัย 

 

QR Code Map และพิกัดตำแหน่งภูมิศาสตร์   14.111833, 101.332545