จองห้องเรียน และห้องประชุม ออนไลน์ วิธีการทำเรื่องจองห้องออนไลน์ วิธีการซิงค์บัญชีE-mail @acttm.ac.th บนมือถือ
ขั้นตอนการลงทะเบียนเปิดใช้งาน E-mail@acttm.ac.th 
 คำชี้แจง
   1. สร้าง "จองห้อง และห้องประชุม ออนไลน์" จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์วิทยาลัย (@acttm.ac.th) ในการดำเนินการจองห้องผ่านออนไลน์
   2. โปรดใส่รายละเอียด และระบุผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน (ช่องระบุผู้เข้าร่วมให้ระบุอีเมล building_work@acttm.ac.th ให้ด้วยครับ)
   3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ให้ดำเนินการ "จองห้อง และห้องประชุม ออนไลน์" ก่อน 3 วันทำการ 
       (เพื่อ จนท.งานอาคารสถานที่ทราบรายละเอียดการจองห้อง ออนไลน์) และจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มเติม ก่อนวันใช้งานจริง
   4. หากไม่ทราบขั้นตอนคลิกไปที่ วิธีการทำเรื่องจองห้องออนไลน์ 
   5. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถตรวจสอบกิจกรรมจองห้องออนไลน์ ได้ที่ปฏิทินกรรมวิทยาลัย ด้านล่างนี้ 

ผู้เยี่ยมชม