ผู้บริหาร

                                             
 
นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Mobile Telephone : 081-6648-231

                      ID Line :  somsak_m42

    E-mail : somsak@acttm.ac.th

*** หากท่านใดมีเรื่องร้องเรียน หรือขอคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ให้ไว้ในดังกล่าว