ระบบสารสนเทศวิทยาลัย


http://118.174.38.154/mistk/info/infosys.phphttp://elearning.acttm.ac.th/เว็บไซต์สนับสนุน


http://admission.pi.in.th/admission/

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/

http://www.dtam.moph.go.th/

http://www.abhaiherb.com/                                                                          

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย  
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 23:29 โดย นายฉัตรชัย ฝรั่งทอง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ขอเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาลัย ขอเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาลัย
  ส่ง 31 มี.ค. 2560 01:07 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • โครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทย สานสายใยครอบครัว ปี2560     วันอังคาร ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐  งานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทย สานสายใยครอบครัว ภายใต้ครอบครัวเสมือน ณ ลานกิจกรรมบ้านแหลมหิน หมู่ท ...
  ส่ง 11 เม.ย. 2560 02:33 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนา Wellness city แบบครบวงจรนำร่อง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๐ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนา Wellness city แบบครบวงจรนำร่องในจังหวัดปราจีนบุรี ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภ ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2560 01:22 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • กิจกรรมครอบครัวเสมือนครั้งที่ ๓ วันที่ 21 มี.ค. 2560 น้องๆนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เยี่ยมบ้านครอบครัวเสมือนลงชุมชน ตรวจเยี่ยมสุขภาพพบปะ พร้อมท ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 22:57 โดย นายฉัตรชัย ฝรั่งทอง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผู้อำนวยการ


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


http://118.174.38.154/manage/Addcomment.php
https://drive.google.com/file/d/0B6DhjeJ5OQwpUW5HWjY5Rkx4Y2s/view?usp=sharing
สถิติผู้เยี่ยมชม


semenaxcaps.com