ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
http://eregist.acttm.ac.th/mis/
https://goo.gl/forms/P17j4kkSdkMsewek2
https://goo.gl/forms/4FYvzwLIl9W4CUp33ระบบสารสนเทศ สบช.

ระบบสารสนเทศ(สบช.)
http://administer.pi.ac.th/mispbri/info/infosys.php
https://administer.pi.ac.th/openpi/
http://pimtis.pi.ac.th/
http://e-learning.pi.ac.th/

เว็บเพจหลักการทำหนังสือราชการhttps://sites.google.com/bnc.ac.th/sfs-fin/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

เว็บไซต์สนับสนุน

http://www.pi.ac.th/

http://admission.pi.in.th/admission

http://www.dtam.moph.go.th/

http://www.abhaiherb.com/

http://thaimed.buu.ac.th/

http://plag.grad.chula.ac.th/
                         

วิทยาลัยในสังกัด

สถิติผู้เยี่ยมชม


semenaxcaps.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 112 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Presentation VDO Abhaibhubejhr College of Traditional Medicine Prachinburi

ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการฯ

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ข่าวสารวิทยาลัย

 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ณ ก.ย.๖๓ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๓ รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ณ ก.ย. ๖๓  ๑.๑.๑ - ๑.๑.๓ ๑.๑.๑ เงินสดในมือ(๑๑๐๑๐๑๐๑)๑.๑.๒ เงินฝากธนาคาร๑.๑.๓ เงินฝากคล ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2563 02:15 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • รายงานงบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓รายงานที่ ๑ คลิกที่นี่รายงานที่ ๒ คลิกที่นี่
  ส่ง 21 ต.ค. 2563 20:41 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายงานงบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓รายงานที่ ๑ คลิกที่นี่รายงานที่ ๒ คลิกที่นี่
  ส่ง 21 ต.ค. 2563 20:35 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวนักศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
                                                               


ภาพกิจกรรม

 • วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ร.๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓                   เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธ ...
  ส่ง 13 ต.ค. 2563 20:51 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข เยี่ยมชมวิทยาลัย           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวกาญจนา บัวดอก และหัวหน้ากลุ่มบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข นายพินิต  ชินสร้อย ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2563 22:11 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ        เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.  -  ๑ ก.ย. ๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความร ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2563 20:41 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 82 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ผู้อำนวยการ


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


สายตรงผู้อำนวยการ

ข่าวสารวิทยาลัย

http://www.acttm.ac.th/news
http://www.acttm.ac.th/news-acttm
http://www.acttm.ac.th/procurement
http://www.acttm.ac.th/student-news
http://www.acttm.ac.th/download
http://strategy.acttm.ac.th/acttm/GF
http://strategy.acttm.ac.th/acttm/vpn_manual
http://res.acttm.ac.th/prakas/doc_download