ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

http://118.174.38.154/manage/

http://118.174.38.154/mistk/info/infosys.php

http://118.174.38.154/ULIB62015/

http://elearning.acttm.ac.th/ระบบสารสนเทศ สบช.

http://administer.pi.ac.th/mispbri/info/infosys.php

http://administer.pi.ac.th/openpi/index.php/gear

http://pimtis.pi.ac.th/

เว็บไซต์สนับสนุน

http://www.pi.ac.th/

http://admission.pi.in.th/admission

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557

http://www.dtam.moph.go.th/

http://www.abhaiherb.com/

http://thaimed.buu.ac.th/
                         

วิทยาลัยในสังกัดhttp://www.acttm.ac.th/news/ACTTM-TN_430h

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐


พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ข่าวสารวิทยาลัย

 • งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ งบทดลองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 13 พ.ย. 2560 20:07 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.๖๑ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.๖๑   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 13 พ.ย. 2560 01:28 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 30 ต.ค. 2560 01:05 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย 430ชั่วโมง ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ที่นี่
  ส่ง 16 พ.ย. 2560 00:02 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา จ.ชลบุรี รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 30 ต.ค. 2560 00:58 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน ส.ค. ๒๕๖๐  งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน ส.ค. ๒๕๖๐คลิกที่นี่
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 19:00 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 8 ก.ย. 2560 03:05 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยรายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่เอกสารประกวดราคา (e-bidding) คลิกที่นี่
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 00:40 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ขอเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาลัย ขอเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาลัย
  ส่ง 31 มี.ค. 2560 01:07 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙         วันศูกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศ ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2560 03:28 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • กิจกรรมลอยกระทงร่วมใจแพทย์แผนไทย ครั้งที่๔            เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนิสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมลอยกระทงร ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2560 20:43 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ๒๕๖๐    วันที่ ๑ - ๒ พ.ย. ๖๐  งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 03:27 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข่าวนักศึกษา

 • ประกาศสอบประมวลความรอบรู้ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ สอบประมวลความรอบรู้นิสิต ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 23:59 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ กำหนดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 19:20 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศกำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐ กำหนดตารางสอบปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 19:15 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗    แบบกรอกข้อมูลนักศึกษารหัส๕๗   เนื่องจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องนำข้อมูลไปลงในระบบเพื่อในการขอใช้งานอินเตอร์ภายในวิทยาลัย *กรุณาLogin ด้วย E-mail วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2560 20:19 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผู้อำนวยการ


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


http://118.174.38.154/manage/Addcomment.php
https://drive.google.com/file/d/0B6DhjeJ5OQwpUW5HWjY5Rkx4Y2s/view?usp=sharing
สถิติผู้เยี่ยมชม


semenaxcaps.com


ปฏิทิน