ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

http://118.174.38.154/manage/

http://118.174.38.154/mistk/info/infosys.php

http://118.174.38.154/ULIB62015/

http://elearning.acttm.ac.th/ระบบสารสนเทศ สบช.

http://administer.pi.ac.th/mispbri/info/infosys.php

http://administer.pi.ac.th/openpi/index.php/gear

http://pimtis.pi.ac.th/

เว็บไซต์สนับสนุน

http://www.pi.ac.th/

http://admission.pi.in.th/admission

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557

http://www.dtam.moph.go.th/

http://www.abhaiherb.com/

http://thaimed.buu.ac.th/
                         

วิทยาลัยในสังกัดประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการฯ

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐


พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ข่าวสารวิทยาลัย

 • งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
  ส่ง 20 ก.พ. 2561 06:53 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 22 ม.ค. 2561 00:34 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ งบทดลองวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 22 ม.ค. 2561 00:31 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • มหานครแห่งไหมเกมส์ SMART BRAIN & HEALTH ครั้งที่๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐       เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ ม.ค. ๖๑ กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2561 01:59 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • อบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์     ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรหัวเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำเกษตรอินทร ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2560 05:38 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร     เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐  ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดโครงการสนับสนุนปัจจ ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2560 05:39 โดย วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข่าวนักศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผู้อำนวยการ


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


http://118.174.38.154/manage/Addcomment.php
https://drive.google.com/file/d/0B6DhjeJ5OQwpUW5HWjY5Rkx4Y2s/view?usp=sharing
สถิติผู้เยี่ยมชม


semenaxcaps.com


ปฏิทิน